Mengenal Rima dalam Pantun

Sebagai salah satu bentuk puisi, pantun juga memiliki rima. Rima merupakan bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata, untuk memperindah pantun. Rima juga disebut sebagai bunyi vokal akhir pada baris pantun.

Jenis-jenis atau macam-macam rima ada (1) rima datar; (2) rima berdasarkan letak kata dalam baris; (3) rima menurut rupa, dan (4) rima menurut bunyi.

Rima datar maksudnya persamaan bunyi pada tiap larik pantun. Rima datar ada beberapa macam.

Pertama, rima asonansi, pengulangan bunyi vokal secara berderet.

Contoh:

Burung perkutut di lapangan berumput

Kedua, rima aliterasi (pengulangan bunyi konsonan)

Contoh:

Terpaksa melambai saat gelap

Untungnya ada bintang yang gemerlap

Dalam hal rima berdasarkan letak kata-kata, ada 12 macam.

 1. Rima Awal, kata-kata yang berima pada awal kata.

Contoh :

Pemuda kaulah harapan bangsa.

Pemuda jangan suka berpangku tangan.

2. Rima Tengah, kata-kata yang berima terletak di tengah.

Contoh :

Pemuda kaulah harapan bangsa.

Pemudi kaulah harapan negeri.

 1. Rima Akhir

Apabila kata-kata yang berima terletak pada akhir. Ini sering digunakan dalam bentuk pantun, syair dan gurindam.
Contoh:

Tolong – menolong umpama jari,

bantu membantu setiap hari.

Bekerja selalu berlima diri,

itulah misal Tuhan memberi.

 1. Rima Tegak

Apabila kata-kata yang berima terdapat pada baris-baris yang berlainan.

Contoh :

Terhibur.

Terlipur.

Engkau bermalam.

Di tepi kolam.

(J.E. Tatengkeng)

 1. Rima Datar

Apabila rima kata-kata yang berima itu terdapat berderet pada baris yang sama.

Contoh:

Air mengalir menghilir sungai.

 

 1. Rima Sejajar

Apabila sepatah kata dipakai berulang-ulang pada kalimat yang beruntun.

Contoh :

Dapat sama laba.

Cicir sama rugi.

Bukit sama didaki.

Lurah sama dituruni.

Berat sama dipikul.

Ringan sama dijinjing.

Terapung sama hanyut.

Terendam sama basah.

 

 1. Rima Berpeluk (Rima Berpaut)

Apabila umpamanya baris pertama berima dengan baris keempat, baris kedua berima dengan baris ketiga. Rima ini terletak pada bentuk Soneta dengan rima a – b – b – a.

Contoh :

Perasaan siapa takkan nyala,                           (a)

melihat anak berlagu dendang.                      (b)

Seorang sajak di tepi padang,                         (b)

tiada berbaju buka kepala.                              (a)

 

 1. Rima Bersilang (Rima Salib)

Rima yang letaknya berselang-selang. Misalnya baris pertama berima dengan baris ketiga, dan baris kedua berima dengan baris keempat. Rima ini dapat kita jumpai dalam bentuk Pantun dengan rumus a – b – a – b.

Contoh:

Burung nuri burung dara,                               (a)

terbang ke sisi taman kayangan.                    (b)

Karangan janggal banyak tak kena,                (a)

daripada paham belum sempurna.                (b)

 

 1. Rima Rangkai

Apabila kata-kata yang berima terdapat pada kalimat-kalimat yang beruntun. Bentuk ini dapat kita jumpai dalam bentuk Syair dengan rumusnya a – a – a – a ; b – b – b – b

Contoh :

Hatiku rindu bukan kepalang,                         (a)

dendam berahi berulang-ulang.                      (a)

Air mata bercucuran selang menyelang,      (a)

mengenangkan adik kekasih abang.              (a)

Diriku lemah anggotaku layu                         (b)

Rasakan cinta bertalu-talu                             (b)

Kalau begini datanglah selalu                        (b)

Tentulah kanda berpulang dahulu                (b)

 

10. Rima Kembar

Apabila kalimat yang beruntun dua-dua berima sama.
Misalnya dengan abjad a – a – b – b atau c – c – d – d – e – e dan seterusnya.

Contoh :

Sedikitpun matamu tak berkerling,               (a)

memandang ibumu sakit berguling.              (a)

Air matamu tak bercucuran,                           (b)

tinggalkan ibumu tak penghiburan.              (b)

( J. E. Tatengkeng)

 1. Rima Patah

Apabila dalam bait-bait puisi ada kata yang tidak berima sedangkan kata-kata lain pada tempat yang sama di baris-baris lain memilikinya. Rumus rima patah adalah a – a – b – a atau b – c – b – b.

Contoh:

Beli baju ke pasar Minggu,                             (a)

jangan lupa beli duku.                                    (a)

Beli kemeja ke pasar Senen,                           (b)

jangan lupa ajaklah daku.                               (a)

 

Beli kemeja ke pasar Senen,                           (b)

jangan lupa membesi dasi.                              (c)

Jangan suka jajan permen,                              (b)

lebih baik dibelikan semen.                            (b)

 

 1. Rima Merdeka

 

Contoh :

Hanya sebuah bintang,                                  (a)

kelip kemilau.                                                 (b)

Tercapak di langit,                                          (c)

tidak berteman.                                               (d)

(Aoh Kartadimadja)

 

Dalam hal rima menurut rupanya. Rima rupa hanya terdapat pada puisi-puisi Melayu Klasik yang ditulis dengan huruf Arab – Melayu. Tulisan (bentuknya) tampak sama, tetapi bunyinya berbeda.

Contoh :

 1. Tulisan kata ramai dengan rami.
 2. Tulisan kata lampau dengan lampu.

Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh berikut ini:

 1. Kota Jakarta yang berpenduduk hampir tujuh juta orang itu sangat ramai.
 2. Pada masa lampau kehidupan masyarakat masih sederhana.

Kata ramai tentu saja tidak dibaca rami, melainkan ramai, dan kata lampau tidak dibaca lampu melainkan lampau.

Berikutnya rima menurut bunyinya. Macamnya ialah:

 1. Rima Sempurna, apabila seluruh suku akhirnya berirama sama.
  Contoh:

ma – lang

ma – ti

pa – lang

ha – ti

 1. Rima Tak Sempurna, apabila hanya sebagian suku akhir yang sama.

  Contoh :

pu – lang

pa – gi

tu – kang

ha – ri

 1. Rima Mutlak, apabila seluruh kata berima.

Contoh:

Mendatang-datang jua,

kenangan masa lampau.

Menghilang muncul jua,

yang dulu sinau-silau.

Kata jua yang diulang dua kali pada tempat yang sama itu berima mutlak.

 1. Rima Terbuka

Yang berima adalah suku akhir suku terbuka dengan vokal yang sama.

Contoh :

bu – ka

ba – tu

mu – ka

pa – lu

 1. Rima Tertutup

Yang berima itu suku akhir suku tertutup dengan vokal yang diikuti konsonan yang sama.

Contoh :

hi – lang

su – sut

ma – lang

ta – kut

 1. Rima Aliterasi

Yang berima adalah bunyi-bunyi awal pada tiap-tiap kata yang sebaris, maupun pada baris-baris berlainan.
Contoh :

Bukan beta bijak berperi

Pandai mengubah madahan syair

Bunyi huruf b pada kata-kata dalam baris pertama bait puisi di atas disebut rima aliterasi.

 1. Rima Asonansi

Yang berima adalah vokal-vokal yang menjadi rangka kata-kata, baik pada satu baris maupun pada baris-baris berlainan.
Contoh:

se – cu – pak

tum – bang

se – cu – kat

mun – dam

Yang disebut asonansi ialah vokal-vokal e – u – a dan u – a pada kata-kata tersebut di atas.

 1. Rima Disonansi Rima ini adalah vokal-vokal yang menjadi rangka kata-kata seperti pada asonansi tetapi memberikan kesan bunyi-bunyi yang berlawanan.

Contoh:

Tin – dak tan – duk (i– a atau a – u)

Mon – dar man – dir (o – a atau a – i)